Bechyně
Zámek Bechyně, 391 65 Bechyně
Tel. 381 213 143, příp. 381 211 221. Fax: 381 211 219
WWW stránky


   O Bechyni jako správním středisku se zmiňuje na konci 11. století český kronikář Kosmas. V roce 1269 ji koupil od pražského biskupa král Přemysl Otakar II. a na strmém ostrohu mezi řekou Lužnicí a Smutným potokem nechal vystavět hrad. Město dobyli roku 1422 husité, hrad však nikoli. Po šesti letech přitáhli znovu a hrad oblehli. Jeho posádka vyměnila po patnácti týdnech svou pevnost za možnost svobodného odchodu. Vítězný Prokop Holý své slovo dodržel. V následujících desetiletích se v Bechyni vystřídali páni ze Šternberka, Kryštof ze Švamberka a Petr Vok z Rožmberka. Všichni jmenovaní patřili k nejvyšší české šlechtě a Bechyně této skutečnosti vděčí za svůj stavební rozvoj. Významnou památkou na Šternberky je pozdně gotická síň v západní části starého zámku (W. Rosskopf, 1515). Klenby této síně se sbíhají na střední sloup v podobě stromu, jehož větve jsou tvořeny krouženými žebry.

Kachlová kamna Renesanční skříň

Ložnice Petra Voka  Zbrojnice


   Roku 1569 koupil Bechyni Petr Vok z Rožmberka, který se zde roku 1580 oženil s mladičkou Kateřinou z Ludanic. Brzy nato vystavěl Baltazar Maggi z Arogna renesanční zámek, jehož boční křídla navazují na severní stranu bývalého hradu. Takto vzniklé nádvoří vyzdobil pravděpodobně Gabriel de Blonde pozoruhodnými monumentálními malbami, dodnes viditelnými. Roku 1596 musel Petr Vok z Rožmberka svou oblíbenou Bechyni prodat a tak se sem již potřetí vrátili Šternberkové. Roku 1715 se členka tohoto rodu a majitelka zdejšího panství provdala za hraběte Leopolda Paara a jejich potomci vlastnili zámek až do roku 1948. V současné době je zámek soukromým majetkem, trvale otevřeným veřejnosti.

Lovecký sál  Předsálí

Vokův sál

   Nejkrásnějšími interiéry jsou svatební síň Petra Voka s nádhernou výzdobou stěn a již zmíněná gotická síň. K zámku se prochází parkem se mohutnými duby a pěknou vyhlídkou na údolí Lužnice. Na skále nad řekou se v samotném městě Bechyni vypíná kostel Nanebevzetí Panny Marie s krásnou sklípkovou klenbou.