Blatná
Zámek Blatná, Na příkopech 320, 388 01 Blatná
Tel. 383 422 934

Zámek Blatná

   Původní hrádek s kaplí zde vznikl asi kolem poloviny 13. století. Začátkem 15. století změnili Bavorové ze Strakonic Blatnou na vodní hrad. V letech 1520 - 30 zde vystavěl královský architekt Benedikt Ried z Piestingu raně renesanční palác s dvojicí trojbokých patrových arkýřů. Další paláce postavené za pánů z Rozdražova, Serényiů a Hildprandtů změnily hrad na zámek.
   Návštěvníci si mohou prohlédnout například orientální, lovecký, rokokový a empírový salónek. Většina místnosti na prohlídkové trase, včetně obrazárny a jídelny, je vybavena nábytkem z 19. století.

Zámek Blatná

   Výsledný dojem z návštěv Blatné: docela dobrý.
Zámek je pěkný a navazuje na něj park, ve kterém je možno v klidu posedět. Přesto v Blatné poněkud chybí nějaké další zajímavosti nebo atrakce, které by zde turisty déle pozdržely.
       Miroslav Trčka.