Zámek BuchloviceStátní zámek Buchlovice, 687 08 Buchlovice
Tel. 572 595 110. E-mail: zamek@zamek-buchlovice.cz

Průčelí zámku

   Traduje se, že když si Jan Detřich z Petřvaldu přivedl v roce 1692 na Buchlov manželku italského původu Anežku Eleonoru z Colonna-Felsu, nemohl ji na hradě vytvořit prostředí, na jaké byla zvyklá, a proto se rozhodl postavit pro ni nový zámek. Opakovaně se také uvádí, že buchlovický zámek představuje typ barokní italské venkovské vily. Zdá se ale pravděpodobnější, že tato dispozice měla své vzory ve Francii a středoevropské architektuře zprostředkoval její poznání vídeňský císařský architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Jiří Kroupa připomněl, že výstavbou zámku neztratil Buchlov obytnou funkci a nadhodil, že v Buchlovicich se jednalo spíše o jakýsi reprezentační komplement hradu. Snad tu šlo o napodobení rakouské šlechty, která si ve Vídni stavěla městské paláce a zároveň i zahradní paláce na předměstí.

 

   Zámecký komplex tvoří dva objekty. Podélné nádvoří vymezuje na východní straně hlavní zámecká budova, nazývaná dolní zámek, na opačné straně pak hospodářský trakt, označovaný jako horní zámek nebo také Flora. Vlastní zámek skládají tři křidla na půdorysu ve tvaru přibližně písmene U. Hlavní křidlo je do čestného dvora zformováno půlkruhově a kolmo připojená boční křídla končí vysunutými rizality. Jelikož je budova situována ve svahu, jeví se ze dvora jako přízemní a ze zahrady jako patrová.
   Současnou podobu nabyl buchlovický zámek až v druhé polovině dvacátých let našeho století adaptačními úpravami architekta Dominika Feye /1863-1950/.

Ložnice pro hosty  Malá jídelna  II.ložnice pro hosty

Dětská ložnice  Stříbrný sál  Hudební sál

   Bohaté vybavení a krásná výzdoba interiérů zámku souzní s jeho vnější malebností. Proto byly tyto sály a pokoje představeny podrobněji, a to v pořadí, jak jimi procházejí návštěvníci.

Knihovna  Slavnostní jídelna  Dámský salónek

Chodba  Panská ložnice  Dámská ložnice

    Zámecká zahrada a park
   Buchlovická zámecká zahrada a park představují jedny z našich nejvýznamnějších pamatek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást reprezentační architektury šlechtického sídla. Zahrada byla zakládána současně s výstavbou zámku od počátku 18.století. Terén svažující se od západu k východu, si vynutil její terasovité uspořádání. Zámecký park má rozlohu 18 hektarů.

 

   Výsledný dojem z návštěv Buchlovic: vynikající.
Malebný zámek s krásnými interiéry. Výborná úroveň průvodcovského výkladu, kvalitní doprovodné služby. Navíc doporučuji ponechat si delší dobu - třeba dvě hodiny - na procházku krásným, pečlivě udržovaným parkem. Jeho malebná zákoutí i průhledy zanechávají v návštěvnících nádherné zážitky.
      Miroslav Trčka.