Zámek Častolovice
Zámek Častolovice, 517 50 Častolovice
Tel. 494 323 646, e-mail: info@zamek-castolovice.cz
WWW stránky

Zámek Častolovice

  Na místě bývalé vodní tvrze Půtů z Častolovic vybudoval Friedrich von Oppersdorf (+1615) pozdně renesanční zámek, skládající se tehdy z horní části obytné a spodní části užitkové. Roku 1694 kupuje celé panství Adolf Vratislav ze Šternberka z jehož hraběcího rodu pochází i současná majitelka zámku.

Rytířský sál  Jídelna

  Významnější přestavby se Častolovicím vyhnuly s výjimkou romantických úprav v 19. století, které byly později odstraněny ve prospěch původní renesanční podoby.

Dětsky pokoj    Zámecká kaple

  Nejkrásnějším interiérem je Rytířský sál s portréty Šternberků a renesančním kazetovým stropem. V jeho čtyřiadvaceti polích jsou vymalovány biblické výjevy ze Starého zákona. V sousední kapli Božího Těla se nalézá oltář tyrolského původu s pozdně renesančními reliéfy (1601) a nástropní fresky z pozdější doby. Dvacet zpřístupněných pokojů připomíná život na zámku od renesance po biedermeier. Jídelna je zdobena obrazovou galerií českých panovníků. Na zámek navazuje anglický park z 19. století s jezírkem, růžovou a vodní zahradou a mini-zoo.

Zámecké nádvoří

   Výsledný dojem z návštěv Častolovic: vynikající.
Krásný zámek s příkladnými službami pro turisty. Sem bych se nebál pozvat nejnáročnější klientelu - a právě to majitelka zámku, paní Franziska Sternbergová, občas dělá. Rovněž představení častolovických interiérů v různých časopisech (včetně západoevropských) dokáže mnoho. Paní hraběnka je v Evropě uznávaným odborníkem na historické interiéry a v zámku je to znát. Vizuální dojmy jsou hlavních zámeckých prostorách ještě akcentovány květinovou výzdobou. To sice není v zámcích výjimečné, ale zde je té zeleně více a její aranžmá a umístění v prostoru se mi jevilo rafinovanější.
      Miroslav Trčka.