Červená Lhota

Státní zámek Červená Lhota, 378 21 Kardašova Řečice
Tel. 384 384 228, e-mail: zamekcervenalhota@razdva.cz


   Jednou z nejromantičtěji položených památek v Čechách je jihočeský vodní zámek Červená Lhota. Vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem. Zemanskou tvrz koupil roku 1530 Jan Kába z Rybňan a brzy na to ji přestavěl na renesanční zámek.


   Po roce 1641 se Lhota stala majetkem Slavatů, pánů na nedalekém Jindřichově Hradci. Před polovinou 19. století nechal E. J. Schönburg-Hartenstein upravit zámecký exteriér v romantickém duchu. Na počátku 20. století cimbuří a jiné neogotické prvky zmizely. Architekt H. Walcher z Moltheimu je nahradil pseudorenesančními štíty s oblouky nahoře, pro Červenou Lhotu dnes charakteristickými.

Hrací salónek Přípravna jídel Pánská pracovna

   Návštěvníci vstoupí nebo nahlédnou do šestnácti velmi útulných, komorně laděných interiérů, vypovídajících o životě od renesance až po 19. století. V paměti utkví portrét "Ošklivé vévodkyně" Markéty Tyrolské a Korutanské zvané "Pyskatá", či vzpomínka na hudebního skladatele Karla Dietterse z Diettersdorfu.

Jídelna Francouzský salón Pokoj hraběnky

   Zaujme Pánská pracovna s renesančními obrazy a uměleckými díly z téže doby, barokní jídelna s bohatou štukovou výzdobou i půvabný Francouzský salon zařízený ve stylu druhého rokoka. Z oken na jižní a západní straně zámku se otevírají neobyčejně působivé pohledy přes hladinu jezera do zámeckého parku.

Hudební salón Zlatý salón Modrá ložnice

   Výsledný dojem z návštěv Červené Lhoty: vynikající.
Malebný zámek s pěknými interiéry, průvodovská služba na úrovni. Byl jsem zde mnohokrát a pokud jsem nebyl sám, jezdili jsme za pěkného počasí s vypůjčenou loďkou na rybníku, který zámek obklopuje. Každá dívka nebo žena se při tom cítí jako princezna. (Ignoruje to pouze můj starší syn, který raději sjíždí co nejtěžší úseky řek). U Červené Lhoty návštěvníci ten rybník rádi obcházejí, protože se z jeho břehů nabízejí neopakovatelné pohledy na zámek a jeho okolí.
      Miroslav Trčka.

Zpět