Zámek Dobříš

Zámek Dobříš, 263 01 Dobříš
Tel. 318 521 240, e-mail: info@zamekdobris.cz
WWW stránky


   Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu po silnici z Prahy do Dobříše každého návštěvníka. Současná podoba zámku pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld za účasti předního francouzského architekta Julese Roberta de Cotta a italského tvůrce interiérů G. N. Servadoniho. Zámek je trojkřídlá patrová stavba s mansardovými střechami, na kterou navazuje francouzská zahrada s řadou soch od Ignáce Františka Platzera. Majitelem zámku je Dipl. Ing. Jerome Colloredo - Mansfeld.

Pánská ložnice  knihovna  Zrcadlový sál

   V zámku si lze prohlédnout pokoje s výzdobou ve stylu pozdního baroka, rokoka a klasicismu. Vyniká Zrcadlový sál s bohatou štukovou výzdobou a freskami od Jana P. Molitora.

Rokokový sál  jídelna

  Zámek Dobříš je otevřen celoročně a nabízí veřejnosti prohlídku expozice a francouzské zahrady, možnost pořádání svatebních obřadů, gala večerů, koncertů, ubytování pro skupiny atd. V areálu zámku je možno navštívit městské muzeum s výstavou historických motocyklů, galerii JCM a zámeckou restauraci.

 

   Výsledný dojem z návštěv Dobříše: velmi dobrý.
Zámek nabízí široký rozsah služeb (například svatby jsou zde opravdu na úrovni) a totéž lze říci o ubytování v jedné části zámku, jejíž vnitřní prostory jsou citlivě přeměněny na hotel. Stěny a stropy hlavních zámeckých sálů zdobí malby v barokním duchu, ostatní vnitřní prostory - třebaže "jen" obytného charakteru - naznačují jak žili členové předního knížecího rodu, usazeného na území Českého království.
   Honosnou barokně upravenou zahradu zdobí sochařská díla pozdně barokních mistrů nebo jejich věrné kopie. Stříhané keře, květinové záhony, vodní fontána a další zdobné prvky lákají k procházce, kterou za dobrého počasí rozhodně doporučuji.
      Miroslav Trčka.