Frýdlant
Hrad a zámek Frýdlant, Zámecká 401, 464 11 Frýdlant
Tel. 482 312 130

Foto Jan Čížek

    Mohutný, raně gotický hrad vybudoval mocný rod Ronovců, z jejichž doby pochází jádro válcové věže, která ještě dnes tvoří dominantu celé stavby. V roce 1278 přechází frýdlantský hrad v držení pánů z Biberštejnu, kteří jej rozšiřují o další objekty. Vnější podobu Frýdlantu podstatně proměnila renesance, především ve druhé polovině 16. století, kdy italský architekt Marco Spazio vystavěl v podhradí patrový zámek s renesančními štíty a se sgrafitovou výzdobou fasád. Již stojící objekty se vnějškově musely přizpůsobit novému stavebnímu slohu.

Pohled z příchozí strany

    Po bitvě na Bílé hoře (1620) získal panství Albrecht z Valdštejna a po jeho zavraždění obdržel zámek Matyáš Gallas, vrchní velitel císařské armády. Po požárech zámku (1676 a 1684) dochází k raně barokním přestavbám. V 19. století se začaly do architektury hradu a zámku promítat historizující stavební zásahy. Pozoruhodnost - sbírky v zámku byly veřejnosti zpřístupněny již od roku 1801.

Modrý salon  Dětský pokoj

   Ve Frýdlantě prochází návštěvníci více než padesáti přístupnými interiéry, průvodcovská trasa je proto delší a fyzicky náročnější. Mnoho pokojů má vynikající historizující výzdobu. Interiéry jsou vybaveny nábytkem z posledních čtyř století, je zde keramika a porcelán, kvalitní zbrojnice a v menším rozsahu další sbírky. Ke kuriozitám patří dvě stovky dýmek. Z období kolem roku 1900 pochází zámecká kuchyně s ojedinělým souborem měděného a cínového nádobí. Obě kamna a gril jsou stále ještě funkční.

Hlavní nádvoří

   Výsledný dojem z návštěvy Frýdlantu: velmi dobrý.
Kromě obvyklých záležitostí se mi zde velmi zamlouvalo, že celý impozantní hrad a zámek lze asi ve třech pásech obejít. Nejsnadnější je to samozřejmě hned nahoře, níže se už člověk prodírá místy téměř neschůdným terénem, ve kterém se nějaké procházky nepředpokládají. Ale to nevadí, trocha nepohodlí neuškodí.
      Miroslav Trčka.