Hrubý Rohozec
Státní zámek Hrubý Rohozec, 511 01 Turnov
Tel. 481 321 012, e-mail: pup@pupce.cz

Zámek Hrubý Rohozec

    Původní hrádek se samostatně stojící hranolovou věžicí, propojenou s hrádkem obrannou zdí, vznikl někdy kolem roku 1280. Mezi oběma uvedenými částmi vystavěli Jan ze Šelmberka a po něm Kunrát Krajíř z Krajku pozdně gotické paláce, takže již roku 1516 získal Hrubý Rohozec dnešní půdorys. Po roce 1600 jej Vartemberkové zvýšením a dílčími přestavbami změnili na renesanční zámek. V roce 1623 ho koupil Albrecht z Valdštejna, později přešel do rukou původem valonského rodu Desfoursů, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Po roce 1822 opatřil český architekt Jan F. Joendl zámek klasicistními omítkami a modernizoval jeho interiéry, následné úpravy v polovině 19. století pak daly zámku současný vzhled.

Novogotická jídelna v zámku