Karlova Koruna
Zámek Karlova Koruna, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel. 495 484 519


    Vrcholně barokní zámek u Chlumce nad Cidlinou byl vybudován v letech 1721 - 1723 pro Františka Ferdinanda Kinského. Základní architektonický rozvrh vypracoval Jan Blažej Santini-Aichl, detaily a podíl na výstavbě lze připsat neméně slavnému Františku M. Kaňkovi. Půdorys zámku ukazuje jednu z nejpozoruhodnějších zámeckých dispozic, která u nás vznikla. Střední vyšší válcové těleso stavby zaujímá dvouetážový hlavní sál, k němuž je připojena trojice obytných bočních "křídel". Díky tomu nepotřebuje zámek chodby a jeho vnější podoba se pozorovateli proměňuje podle toho, jak kolem něj obchází.
    V zámku je umístěna expozice představující návštěvníkům rod Kinských, včetně početné kolekce portrétů. Dále se lze seznámit s historií chovu chlumeckých koní a mnoha zajímavými exponáty tohoto tematického zaměření.


   Výsledný dojem z návštěv zámku Karlova Koruna: dobrý.
Neobvyklá architektura, místo na mě působilo i trochu tajemně. Mohlo to však být způsobeno také tím, že jsem poprvé přišel v poledne, zámek byl v tu chvíli zavřený a nikde ani človíčka. Nahoru to také byl větší stoupák, než se zprvu zdálo a to vše bylo umocněno pěkným vedrem.
     Miroslav Trčka.