Kratochvíle
Státní zámek Kratochvíle, 384 11 Netolice
Tel. 388 324 380   Renesanční letohrádek Kratochvíle je nejnázornějším svědectvím o italské kulturní orientaci Viléma z Rožmberka, předního velmože české renesance. Jednopatrovou budovu, která byla obdobou soudobých italských vil, vystavěl v letech 1583 - 1589 Baltazare Maggi z Arogna. Vstupní sál a jídelnu v přízemí vyzdobil malbami s loveckými motivy Georg Widmann. Strop společenských sálů v prvním patře pokrývá bohatá štukatérská výzdoba s náměty z římských dějin, mistrovské dílo Antonia Melany.
   Stěny a stropy zámeckých interiérů jsou honosně vyzdobeny - především štuk v hlavních sálech má vynikající úroveň. Navíc v průběhu posledních několika let dochází k průběžnému obohacování sálů a místností dobovým nábytkem (především renesančním), uměleckými díly ze stejné doby i kdysi běžnými předměty denní potřeby. Pokud nejsou - v případě nábytku - originály k dispozici, nahrazuje je několik kvalitních kopií z devatenáctého století.

 

   Výsledný dojem z návštěv Kratochvíle: výborný.
Malebné prostředí zámku s vodním příkopem. V hlavní budově probíhají dlouhodobé restaurační práce a výsledkem je prakticky každoroční zušlechťování a rozšiřování průvodcovské trasy. Navíc má pan kastelán šťastnou ruku při zařizování interiérů, které se díky tomu přibližují podobě, jakou mohl vídat pan Vilém z Rožmberka v posledním desetiletí svého života. V areálu zámku se důstojně procházejí pávi (pokud se za nimi děti nevydávají příliš snaživě), vodní příkop obývá labutí pár. Hned za zámkem začíná první z velkých ohrad, kde místní jezdecký klub vychovává a cvičí koně.
      Miroslav Trčka.