Kravaře
Kulturní středisko Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře
Tel. 553 671 201


   Původní manýristickou stavbu ze 17. století nahradila v letech 1721-1728 kvalitní architektura čtyřkřídlého barokního zámku, který nechal vystavět Jan Rudolf, svobodný pán z Eichendorffu. Jižním křídlem zámku prostupuje lehce oválný tubus kaple sv. archanděla Michaela s krásným oltářem a hodnotnými freskami nad ním od F. I. Ecksteina.


  V části zámeckého objektu je expozice seznamující návštěvníky se šlechtickým životem Eichendorffů. Převážně barokní mobiliář, svezený do Kravař z několika moravských muzeí (především z Opavy), citlivě "zabydluje" nově rekonstruované zámecké pokoje.