Mělník
Zámek Mělník, 276 01 Mělník. Tel. 315 622 121.
e-mail: lobkowicz@lobkowicz-melnik.cz


   Nad soutokem Labe a Vltavy existovalo již v 9. století slovanské hradiště, vystřídané v dalším věku raně středověkým hradem. Jeho podhradí povýšil Přemysl Otakar II. v roce 1274 na město a nedlouho poté byl Mělník určen za věnné město českých královen. Třebaže v 15. století byl hrad nejméně dvakrát rozšiřován, přistoupil roku 1553 Zdislav Berka z Dubé k zásadní přestavbě. Další stavební činností navázali Lobkovicové koncem 16. století, o sto let později Černínové a v druhé polovině 18. století upravili interiéry zámku opět Lobkovicové, kterým objekt patří i v současnosti.
   Ve zpřístupněných interiérech zámku si lze prohlédnout umělecké sbírky mělnické větve Lobkoviců, včetně obrazárny. Vzhledem k tomu, že Mělník byl od dob císaře Karla IV. centrem českého vinařství, lze tento zámek doporučit také stálým nebo příležitostným milovníkům tohoto nápoje.