Milotice
Státní zámek Milotice, 696 05 Milotice u Kyjova
Tel. 518 619 643, e-mail: zamek.milotice@cmail.cz


   Barokní stavba zámku v Miloticích vznikla na místě středověké tvrze ve druhé polovině 17. století, ale její konečná podoba pochází z první poloviny 18. věku, kdy se zde jako stavebník uplatnil Karel Antonín Sérenyi.
   Dnes je návštěvníkům přístupna stylová zámecká instalace s vybavením od konce 17. až do poloviny 19. století. Centrální prostorou zámku je Sál předků s rozměrnou iluzívní freskou F. Ecksteina s námětem apoteózy sérenyiovského rodu. Štukovou výzdobu reprezentačních interiérů provedl v letech 1723-1725 Giovanni M. Fontana. Klenbu kaple pokrývají nástěnné malby Josefa I. Mildofera.


   Výsledný dojem z návštěvy zámku Milotice: velmi dobrý
Pro tento zámek se nejlépe hodí slovo "malebný". Jednotlivé části na mě působily velmi harmonicky, jejich rozvržení je nepochybně dílem kvalitního architekta. Určité výhrady mám pouze ke stísněnému prostoru u pokladny. Zato zahrada působí příjemně a zve k procházce, zvláště zastíněné cesty po jejím obvodu. V době mé návštěvy bylo v zámku málo lidí a o to více se mi zde líbilo.
     Miroslav Trčka.