Zámek Náchod
Státní zámek Náchod, Národní kulturní památka, 547 01 Náchod
Tel. 491 426 201, fax: 491 426 201
e-mail: sz.nachod@tiscali.cz   objednavky.nachod@tiscali.cz   dotazy.nachod@tiscali.cz  
WWW stránky


   Vysoko nad městem se vypíná majestátní komplex budov náchodského zámku. Již ve 13. století mu předcházela stavba středověkého hradu, jenž strážil stezku vedoucí z česko-slezského pomezí. Zakladatelem hradu i města byl roku 1254 Hron z Náchoda. V letech 1544-1621 patřilo panství rodu Smiřických, kteří přebudovali hrad v renesanční zámek. Již za Trčků (1632) došlo k prvnímu zesílení opevnění. Po známé chebské vraždě Albrechta z Valdštejna, Erdmana Trčky a jejich druhů daroval císař Ferdinand II. roku 1634 náchodský zámek italskému generálovi Octaviu Piccolominimu, který v něm zřídil své rodové sídlo. Aby splňovalo funkci pevnostní i reprezentativní, povolal Piccolomini G. Pieroniho a plukovníka de la Crona, kteří vypracovali projekt opevnění. Práce na fortifikacích i zámeckých budovách vedl Carlo Lurago.

Gobelínový sál. Foto M. Plecháčková  Španělský sál. Foto M. Plecháčková

   Z interiérů vyniká krásou Španělský sál, v němž se zachovaly raně barokní malby F. Harovníka a G. Vanettiho, doplněné později, v polovině 18. století, bohatou rokokovou štukaturou. Původní raně barokní štuk se zachoval v zámecké kapli. Ze zámeckého mobiliáře jsou nejcennější bruselské gobelíny ze 17. století, obrazy Pietra Snayrse a Joachima Sandrarta.

   Výsledný dojem z návštěv Náchoda: výborný.
Honosný hrad a zámek se hrdě vypíná nad pěkným městem. (V jeho centru se ale obtížně parkuje.) Kvalitní interiéry. V době mých návštěv se prakticky vždy v zámku něco opravovalo, ale nevšiml jsem si, že by to mělo na prohlídky nějaký vliv. Rád se zajímám v památkových objektech i o to, co by běžného návštěvníka asi ani nenapadlo. Zaujali mě tudíž i místní řemeslníci, z nichž někteří zřejmě dělají historický šerm. Když kombinovali svou práci s tréninkem, bylo to napínavé a je mi úplnou záhadou, že se přitom nikdo z nich nezranil.
      Miroslav Trčka.