Nové Město nad Metují
Zámek Nové Město nad Metují, Husovo náměstí, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel. 491 470 523, e-mail: zamek@statkybarton.cz
WWW stránky


   Zámek vznikl z pozdně gotického hradu, založeného v roce 1501 J. Černčickým z Kácova, v letech 1558-1568 rozšířeného do čtyřkřídlé, renesančně upravené residence Stubenbergů.


   K zásadní raně barokní přestavbě došlo v letech 1651-1660 za Waltera Leslieho. V roce 1908 koupili již chátrající objekt bratři Josef a Cyril Bartoňové a brzy na to zahájili celkovou rekonstrukci stavby, kterou řídil architekt Dušan Jurkovič. Jeho následovník Pavel Janák pokračoval v návrzích výsledné podoby interiérů s novými, pečlivě provedenými nástropními a nástěnnými malbami, převážně od F. Kysely.


   Interiéry zámku značně předstihují svou krásnou výzdobou a vzájemnou rozmanitostí exteriér budovy. Původní raně barokní štuky od G. B. Bianchiho a D. Rossiho a malby od F. Harovníka se dochovaly v zámecké kapli Povýšení sv. Kříže a v několika sálech 2. patra. Krásná je secesní ložnice a také Velká pracovna nebo Žebrová síň, obojí s bohatě zdobenými klenbami. Ve sbírce uměleckých děl jsou zastoupeni M. Teinitzerová (moderní tapisérie a další textilie), H. Johnová (keramika) a řada předních českých umělců se svými obrazy, akvarely a dalšími pracemi.

   Výsledný dojem z návštěvy objektu: výborný.
Zámek stojí u rohu malebného obdélného náměstí s mnoha podloubími. Fasáda objektu možná na někoho působí poněkud zašle, ale ten samý stav můžeme nazvat věkovitou patinou (numismatici vědí, že patina násobí hodnotu každé starší mince). O krásné výzdobě hlavních zámeckých interiérů jsem se již zmínil.      Miroslav Trčka.