Pardubice
Státní zámek Pardubice, 531 16 Pardubice
Tel. 466 799 240


   Pardubický zámek stojí na místě původního panského sídla, které vzniklo nejspíše na sklonku 13. století. V následujícím století se změnilo na vodní hrad. V době, kdy panství patřilo Vilému z Pernštejna (+1521) došlo k pozdně přestavbě a přístavbě východního křídla. Vilémovi synové pokračovali v dostavbách a úpravách, ale již v raně renesančním stylu. Mezi lety 1574-1579 vybudoval architekt Ulrico Aostalli rozměrný reprezentační sál ve druhém patře severního křídla, ozdobil zámeckou fasádu sgrafitem a vystavěl renesanční štíty. Přestože byl zámecký areál budován jako pevnost počátkem 16. století, jeho obranné kvality se osvědčily i v průběhu třicetileté války, kdy byl několikrát marně dobýván.


   Pardubický zámek je vzácným dokladem přechodu mezi hradem a zámkem. Takto rozsáhlý objekt s vrcholem pozdně gotického opevňovacího systému nemá u nás obdobu. Ve třech rytířských sálech jižního křídla se v rozsáhlých fragmentech dochovala raně renesanční malířská výzdoba. Výjev ve Vojtěchově sále ze starozákonního biblického příběhu Samsona a Dalily je datován rokem 1532 a jedná se tak o nejstarší známou renesanční nástěnnou malbu na území Čech. Zámek slouží účelům muzea a galerie a je samozřejmě veřejnosti přístupný. K jednomu rohu zámeckého areálu přiléhá historické centrum města, které rovněž stojí za pozornost.