Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
Tel. 233 029 011, fax. 233 029 033. E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
WWW stránky


   V místech dnešního zámku stávala asi od poloviny 13. století vodní tvrz, přestavěná rytířem Davidem Boryněm ze Lhoty po roce 1565 na renesanční zámek. Úpravami v 18. století získal dnešní podobu. Z interiérů vyniká Salon ve stylu biedermeieru s mobiliářem z 19. století (zpřístupněný). Od 19. století se Roztoky stávaly postupně oblíbeným výletním místem a tím jsou i v současnosti.
   Muzeum v současnosti (přesněji od 5. prosince 2002) nabízí návštěvníkům několik výstav. Nejvýznamnější z nich je expozice s více než dvěma sty fosilií z kambria, ordoviku, siluru a devonu ze sedimentů barrandienské oblasti, ležící na území středních a západních Čech. Ve stejné síni si lze prohlédnout také fotografie pořízené při povodních v srpnu 2002.
   Dále muzeum nabízí zajímavou výstavu betlémů z Příbramska, Kralicka a Ústeckoorlicka (nejvýznamnější betlémářské oblasti Čech). V pracovní dny je možné nahlédnout do improvizované konzervátorské dílny, kde se zpracovávají archeologické nálezy.