Slatiňany
Státní zámek Slatiňany, 538 21 Slatiňany
Tel. 469 681 112, e-mail: pup@pupce.cz


   Středověkou tvrz přestavěl architekt U. Aostalli na renesanční zámek (1580 - asi 1590), opravený po roce 1669 a znovu před rokem 1755 za Jana A. Auersperga. V letech 1800 - 1822 došlo k rozsáhlejší klasicistní přestavbě. Zámek Auerspergové modernizovali nedlouho poté znovu, tentokráte v neogotickém stylu.
   Zámek má interiéry vybavené četnými rozličnými exponáty, které však mají společný motiv - koně. Expozici tvoří nejen umělecké i běžné předměty týkající se chovu koní, ale i obrazy, sochy, porcelán a fajáns s týmž motivem. O tom, že koně měli rádi i nejslavnější umělci své doby svědčí obrazy J. Mánese, J. Hamiltona, D. Velázqueze a plastiky od Adriana de Vriese a J. V. Myslbeka.