Telč
Státní zámek Telč, 588 56 Telč
Tel. 567 243 821 a 567 243 145


   V jihozápadní části českomoravského pomezí se rozkládá malebné a na uměleckohistorické památky bohaté město Telč. Komplex renesančního zámku a města s převážně renesančními a barokními domy tvoří jeden z nejucelenějších městských souborů v České republice. K užšímu konci náměstí přiléhá telčský zámek, klenot moravské renesanční architektury. Jádrem dnešního areálu byl královský hrádek, který však někdy po r. 1339 získali páni z Hradce a rozšířili na vodní hrad. Na jeho místě započal v polovině 16. stol. Zachariáš z Hradce s budováním rezidenčního sídla. Novostavby severního a jižního paláce řídil A. Ericer na jehož dílo navázal dalšími architektonickými návrhy Baltazare Maggi.

 

   Hodnota a přitažlivost telčského zámku je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnohé z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp.


   Zámecká instalace nabízí v základním prohlídkovém okruhu návštěvu honosných renesančních sálů s dřevěnými kazetovými stropy. Jsou to tzv. Zlatý, Modrý, Divadelní a Rytířský sál i obdobně upravené chodby. V zámku je také galerie, v níž jsou vystaveny obrazy českého moderního malíře Jana Zrzavého.

    Výsledný dojem z návštěv Telče: výborný
Nádherné náměstí, jehož obvod tvoří domy s podloubími a malebnými štíty. Výstavný renesanční zámek s kvalitními interiéry, obsahujícími skvělé ukázky renesančního umění.
      Miroslav Trčka.