Třeboň
Státní zámek Třeboň, 379 01 Třeboň
Tel. 384 721 193


   Neodmyslitelnou součástí Třeboně je honosný renesanční zámek, rozkládající se na jihozápadní straně historického centra města. V těchto místech stával nejdříve panský dvorec, změněný na tvrz a později kamenný hrádek, zmiňovaný poprvé roku 1374. Nedlouho předtím koupili Třeboň Rožmberkové, kteří městu a jeho širokému okolí dopřáli náležitý rozvoj. Po roce 1562 pověřil Vilém z Rožmberka Vlachy Jana a Antonína Ericery náročnými přestavbami starých hradních budov na renesanční zámek. Tuto proměnu dokončil v době Petra Voka architekt Domenico Cometa.
   Po smrti posledního Rožmberka (1611) zdědili zámek Švamberkové, kteří přišli o většinu majetku po osudové bitvě na Bílé hoře. Třeboňské panství daroval císař Ferdinand II. své vlastní rodině, ale o snadno nabytý majetek nikdo nepečoval a záchranou pro zámek je až přechod do rukou starobylého německého rodu Schwarzenbergů, kteří jej získávají v roce 1660. Knížecí rod Schwarzenbergů vlastní zámek až do roku 1940, kdy jej zabírá gestapo. Počátkem dvacátých let, po první pozemkové reformě, Schwarzenbergové zámek opouštějí a poté slouží po několik let jako hotelové zařízení. Po válce v roce 1945 je nad zámkem zavedena národní správa a v roce 1947 byl třeboňský zámek zestátněn.


   Do areálu zámku se vstupuje z náměstí severní zámeckou branou, vystavěnou v letech 1605-1607 Dominikem Cometou. První historická expozice nazvaná "Rožmberské renesanční interiéry" dokumentuje a připomíná nejstarší historii až do 17. Století. Druhá prohlídková trasa dokladuje a připomíná způsob života posledních knížat ze Schwarzenbergu.

 

   Ze zámeckých interiérů je nejzajímavější rozlehlá renesanční světnice obdélného půdorysu zaklenutá vysokou zrcadlovou klenbou.   Vedle zámku se rozprostírá park, oblíbené místo odpočinku třeboňských občanů, turistů i lázeňských hostů.