Trója
Zámek Trója, 170 00 Praha 7
Tel. 233 540 741


   Václav Vojtěch, hrabě Šternberk, si nechal od roku 1679 stavět v Tróji letní sídlo. Zámek vystavěl S. Carlone podle projektu J. M. Matheye, třebaže ten při svých návrzích nepochybně musel respektovat již rozestavěný půdorys podle původního plánu architekta G. D. Orsiho. Sochařskou výzdobu zahradního schodiště zhotovili drážďanští umělci Jiří a Pavel Heermannové po roce 1685. Souběžně se zámkem vznikala zahrada.
   V zámeckých interiérech, z nichž některé mají hodnotnou výzdobu, si lze prohlédnout výstavu českého umění 19. století a dále historické kostýmy ze sbírek Uměleckého muzea. Nově instalovaná expozice, upomínající na dobu Marca Pola, přibližuje návštěvníkům dálný východ ve starých tiscích a mapách.