Zámek Uherčice
Státní zámek Uherčice, 671 07 Uherčice
Tel. 515 298 396, 515 298 222


   Počátky panského sídla v Uherčicích jsou spojeny s rodem Krajířů z Krajku, kteří zde na přelomu 15. a 16. století vystavěli pozdně gotickou tvrz. Od roku 1562 vlastnil zdejší panství dolnorakouský rod Strejnů ze Švarcenavy (Strein von Schwarzenau), po nich Berchtoldové a pak Heisslerové z Heitersheimu. Jesliže Krajířové ještě stihli přestavět původní tvrz na zámek, další jmenované rody jej podstatně rozšířili, takže na počátku 18. století se již jednalo o rozsáhlý komplex, tvořený čtyřmi samostatně vystavěnými celky s kvalitní architekturou.
   Od roku 1768 do roku 1945 vlastnili zámek Collalttové. Vnější podoba jejich sídla se již v podstatných rysech neproměnila, na rozdíl od interiérů, ve kterých proběhly klasicistní a poté romantické úpravy. Zkázu Uherčicím přineslo období po druhé světové válce. Zemědělský státní statek a československá armáda za čtyřicet let málem zničily celý zámek, budovaný a v dobrém stavu udržovaný po staletí. Jeho záchrana nastala doslova v hodině dvanácté.
   Dnes jsou nejzajímavější části postupně opravovaného zámku již přístupné veřejnosti. Okolí Uherčic rádi navštěvují lidé, kteří milují pobyty v odlehlé, ale o to více romantické krajině.