Vrchotovy Janovice
Zámek Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice
Tel. 317 835 181


   Původní vodní tvrz přestavěli koncem 16. století páni z Říčan na renesanční zámek, ale již roku 1603 přešly Janovice do rukou Vrtbů, kteří podnikli různé úpravy. Nejvýznamnější z nich proběhla v letech 1750-1766 za Arnošta F. Vrtby, který zámeček pozdně barokně přestavěl. Do roku 1858 však stavbu, kterou zdědili Vratislavové z Mitrovic, pronikavě změnila romantická novogotická přestavba.
   V interiérech zámku se samostatnými expozicemi (česká společnost 19. století, Rilke+Kraus a Vrchotovy Janovice, české zvonařství) zaujme již schodiště s nástěnnými malbami F. Dallingera z roku 1862 a rokokově laděnými sochami L. Widmanna ze stejné doby.