Žleby
Státní zámek Žleby, 285 61 Žleby
Tel. 327 398 121, e-mail: zleby@pusc.cz


   Původní raně gotický hrad založili před rokem 1289 páni z Lichtemburka, po zničení husity byl v polovině 15. století znovu obnoven. Zásadní renesanční přestavbu překryla krátce po polovině 18. století vrcholně barokní úprava, ale ani z ní se na exteriéru zámku téměř nic nedochovalo. Postaral se o to Vincens Karel Auersperg (+1867), který pověřil architekta F. Schmoranze a B. Škvora důkladnou romantickou úpravou celého objektu. Pánové se řídili anglickými předlohami a postupně vybudovali zajímavou stavbu, kterou však kritizovali soudobí architekti za to, že nerespektovala předchozí stavební vývoj objektu a navíc se podle jejich názoru do českého prostředí nehodila.
   Zámecké interiéry jsou vybaveny hodnotnou zbrojí a mnoha chladnými zbraněmi. Historický mobiliář doplňují jeho kvalitní napodobeniny z 19. století. Výzdobu místností dotváří soubor obrazů, skla a další předměty, přispívající ke starobylému dojmu z těchto prostor.