Hukvaldy
Státní hrad Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
Tel. hrad (v otevírací době): 558 699 323
Tel/fax (kancelář Fondu Janáčkovy Hukvaldy): 596 126 067
E-mail: info@janackovy-hukvaldy.cz
WWW stránky


   První zmínka o hradu pochází z roku 1285. V následujících čtyřech staletích rozšířili olomoučtí biskupové Hukvaldy na mohutnou pevnost s pěti dělovými baštami, která se osvědčila při blokádě Dány a dvojím obležení Švédy v posledním období třicetileté války. Po požáru roku 1762 hrad pustl. Dnes je částečně obnovenou hradní zříceninou, jednou z největších v České republice.   Hrad Hukvaldy je dějištěm Mezinároního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy a dalších zajímavých kulturních produkcí.

Program hradu:WWW stránky     Program festivalu: WWW stránky