Kokořín
Státní hrad Kokořín, 277 23 Kokořín
Tel. 315 695 064, e-mail: kokorin@pusc.cz


   Opevněný palác s věží a hradbou zde vystavěl asi po roce 1320 Hynek Berka z Dubé. Na konci 15. století hrad obnovili v pozdně gotickém duchu páni z Klinštejna. Od poloviny 17. století nebyl Kokořín obýván a pustl. Až roku 1894 koupil zříceninu Václav Špaček ze Starburku, který se rozhodl hrad obnovit. Tyto práce vedl architekt Eduard Sochor a svým průběhem mezi lety 1911 a 1918 se jednalo o jednu z posledních romantických restaurací středověkého objektu.