Ledeč nad Sázavou
Informační centrum, Husovo nám. 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel. 569 721 471, tel. a fax. 569 721 507. Muzeum: 569 721 128.
E-mail: IS@ledec-net.cz   WWW stránky


   Nejstarší část dnešního hradu vystavěli vladykové z Ledče. Toto jméno je uvedeno na listině z roku 1257 a třebaže se tak nazývala i blízká vesnice, pravděpodobnější je odvození přídomku od hradu. Jeho první velká přestavba probíhala v období kolem roku 1470 za Jana Ledeckého z Říčan a druhá po polovině 16. století, kdy nechal Zdeněk Meziříčský z Lomnice celý areál renesančně upravit. Později vlastnili Ledeč bohatí Trčkové z Lípy. V roce 1636 získal zdejší panství baron Adrian z Enkenfurtu, který posílil obranyschopnost svého (jen občasného) sídla výstavbou nové brány se dvěmi pětibokými baštami. A opět to nebylo zdaleka vše, další úpravy prováděli Thunové koncem 17. století. Po roce 1753 patřil zámek císařovně Marii Terezii a v době války s Pruskem sloužil jako kasárna jezdeckého oddílu. Poté jej obdržel od císařovny darem Ústav šlechtičen v Praze na Hradčanech. Po zhoubném požáru roku 1879 byl objekt pouze úsporně opraven. Část vnějšího opevnění zanikla v roce 1903 v souvislosti se stavbou železnice. O osm let později vzniklo v Ledči muzeum, které před druhou světovou válkou umístilo své sbírky v prostorách hradu.
   V současnosti probíhají v hradním areálu stavební opravy, po jejichž dokončení bude zpřístupněna hradní věž. Na druhém nádvoří lze navštívit již zmíněné muzeum, které každoročně pořádá několik výstav. V roce 2003 se počítá se zajímavou výstavou plastik, tisku a textilií z pokladu děkanského úřadu v Ledči.
   Mimo hrad mohou návštěvníci města navštívit například nově zrekonstruovanou synagogu (založenou roku 1739) a starý židovský hřbitov založený na počátku 17. století.