Hrad Loket
Hrad Loket, Zámecká 67, 357 33 Loket
Tel. 352 684 104


   V nevelké vzdálenosti od proslulých západočeských lázeňských míst leží starobylé město Loket, jemuž dominuje mohutná stavba středověké hradní pevnosti, založené někdy ve 12. století. V roce 1434 zastavil hrad a město císař Zikmund Šlikům, za nichž došlo na hradě k nákladným úpravám. Po rozvoji města nastává v 17. století dlouhé období stagnace, jehož pozvolný konec se projevil výstavbou honosné raně barokní radnice a velkorysou úpravou církevních staveb. Zato hrad ztratil mnoho ze svého významu. Byl využíván převážně jen jako velké skladiště a po roce 1822 se stal i vězením.
   Po rozsáhlé rekonstrukci je dnes hrad přístupný návštěvníkům, jeho část slouží jako muzeum (se stálou výstavou porcelánu) a je využíván pro další kulturní účely. Příjemným dojmem působí centrum města.