Malenovice
Státní hrad Malenovice, Švermova 448, 763 02 Zlín 4
Tel. 577 103 379


   Hrad na skalním hřbetu nedaleko Zlína založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich někdy po roce 1360. V dalších staletích zde probíhaly pozdně gotické a renesanční přestavby. Dnešní podobu daly Malenovicím barokní úpravy za majitelů z rodu Liechtenštejna-Kastelkornu.
   V interiérech hradu s dobře znatelnými pozdně gotickými a renesančními články si lze prohlédnout archeologické vykopávky (pozdně gotické kachle, militária i další předměty) a také zajímavou expozici o zaniklých středověkých hradech východní a jihovýchodní Moravy.