Hrad PernštejnStátní hrad Pernštejn, 592 62 Nedvědice
Tel. 566 566 101, e-mail: pernstein@bpnet.cz


   Pernštejn, skrytý v lesích východního okraje Českomoravské vrchoviny, patří k nejvýznamnějším a nejkrásnějším moravským hradům. Od poloviny 13. století byl sídlem rodu pánů z Pernštejna, který dlouhá staletí hrál důležitou roli v politickém dění českého království. Gotický hrad byl až do poloviny 16. století několikrát přebudován a především rozšiřován.


   Původní dispozice se tak ztrácí v pozdějších přístavbách, které působí velmi malebným a zároveň monumentálním dojmem. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční reprezentativní sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti.

 

   Na průvodcovské trase si návštěvníci prohlédnou obdivuhodnou architekturu jednotlivých hradních částí a v interiérech, značně rozdílných vybavením i výzdobou, sledují vývoj šlechtického sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus poloviny 19. století.

 

   Výsledný dojem z návštěv Pernštejna: výborný.
Impozantní hrad. Když se k němu přichází, ohromuje svou mohutností. Po kamenité cestě přijdou návštěvníci do centrální části, kde je výškový dojem z architektury ještě zesílen. V letních měsících začíná prohlídka hradu šermířským soubojem dvou rytířů. Návštěvníci Pernštejna se postupně seznamují s architekturou různých stylů, od 15. do 19. století. Začínají v gotických interiérech nejstarších zpřístupněných částí hradu, v dalších místostech se však přesunují do stále mladší doby, až skončí v romantickém období.
      Miroslav Trčka.