Rožmberk nad Vltavou
Státní hrad Rožmberk, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
Tel. 380 749 838


   Na listině krále Václava I. z roku 1250 je uveden Vok z Rožmberka, což je první zmínka o hradu. Po roce 1302 přesídlil Vokův syn Jindřich se souhlasem krále Václava II. na nedaleký Český Krumlov a Rožmberk poněkud pozbyl na významu. Větších oprav se hrad dočkal na konci 16. století, kdy jej poslední Rožmberk Petr Vok předurčil na sídlo svého synovce Jana Zrinského. Roku 1619 dobyl hrad habsburský vojevůdce Karel Bonaventura Buquoy. Císař Ferdinand tomuto rodu pocházejícímu z Francie hrad Rožmberk daroval a Buquoyové na něm a v nedalekých Nových Hradech sídlili až do r. 1945. V polovině 19. století upravil Jiří Jan Buquoy Rožmberk v novogotickém slohu a tato proměna se dotkla i většiny interiérů.


   Deset pokojů na prohlídkové trase je zařízeno převážně novogotickým mobiliářem, ale jsou tu například i čtyři sekretáře pocházející ze 17. století a další jednotlivé zajímavé kusy. Vystavené obrazy pocházejí z 15. až 18. století, některé z nich mají značnou uměleckou cenu. Lze si prohlédnout rovněž portréty několika členů rodu, po kterém se hrad jmenuje. Svou souhrnnou kvalitou vyniká vybavení zbrojnice s četnými exponáty z třicetileté války. V kapli a v Rytířském sále se dochovala původní renesanční výzdoba.


   Výsledný dojem z návštěv hradu: výborný.
Hrad jsem navštívil mnohokrát, kromě toho každoročně pod ním jezdím s rodinou a přáteli na kanoích po Vltavě. Rožmberk proto na mě působí sympaticky již od pohledu. Nabízí občerstvení a příjemné zastavení. Interiéry jsou krásné a zařízeny hodnotným mobiliářem. Většinou vyznívají v jakoby "rytířském" duchu - je znát, že Buquoyové byli na vojenskou minulost svých předků náležitě hrdí.
      Miroslav Trčka.