Štramberk
Štramberk - Trůba, Kopec 77, 742 66 Štramberk
Tel. 556 812 094, e-mail: strarosta@stramberk.cz   Hrad Trůba, jehož válcová věž dominuje městečku Štramberk, je poprvé zmiňován roku 1359. Stavebníkem byl zřejmě moravský markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV. Ve druhé polovině 16. století přestal být hrad obýván svými majiteli a přestože nadále sloužil k bydlení, na jeho opravy se zřejmě nedostávalo peněz a objekt postupně chátral. Roku 1783 se zřítila přední část hradu a v následujících desetiletích si místní lidé rozebrali stavební materiál z téměř celého hradního areálu, zůstala pouze původní válcová věž a její nejbližší okolí. Později však byla tato věž opravena a zastřešena a zbylé části hradeb se dočkaly celkové rekonstrukce. Věž slouží od roku 1903 jako rozhledna.
   Městečko Štramberk, rozložené na svažujícím se terénu pod hradem je rovněž zajímavé. Obdélnému náměstí dominuje barokní kostel, vystavěný v letech 1721 - 1723. Štramberskou zajímavostí je také několik dochovaných dřevěných domků. Mají zděnou podezdívku a stěny ze silných trámů, poskládaných na sebe. Průčelí jsou z masívních prken, střecha obvykle šindelová.

   Nedaleko od Štramberku se nachází známá jeskyně Šipka, ve které byly objeveny kosterní pozůstatky člověka neandrtálského, který zde žil přibližně před čtyřiceti tisíci lety.