Švihov
Státní hrad Švihov, 340 12 Švihov
Tel. 376 393 378
WWW stránky


   Významné místo mezi fortifikačními stavbami patří vodnímu hradu Švihov, postavenému na přelomu 15. a 16. století na místě bývalé tvrze za účasti stavitele Benedikta Rieta. Jádro hradu tvoří dvě obytná křídla, která uzavírají vnitřní pravidelná nádvoří.


   Na východě vyčnívá z parkánu presbytář kaple, na západě stojí mohutná hranolová věž. Kolem obíhalo předhradí zpevněné baštami a obehnané dalším vodním příkopem.

Taneční sál Kaple Zbrojnice

   Hradní interiéry přibližují návštěvníkům život v 16. století. V kapli jsou umístěny hodnotné plastiky, pozoruhodná je rovněž hradní zbrojnice.

Fraucimor Hodovní siň

   V hradě je umístěn hodnotný soubor gotického umění ze sbírek Národní galerie. Ve výstavním sále se střídají historické expozice.