Svojanov
Státní hrad Svojanov, 569 73 Svojanov
Tel. 461 744 124


   Královský hrad Přemysla Otakara II. z doby kolem roku 1265 byl v 15. století za pánů z Boskovic důkladně opevněn. Z doby před rokem 1480 pochází i tzv. dům zbrojířů. V 16. století vystavěli Trčkové z Lípy nový palác. Po třicetileté válce celý areál chátral. Záchranné práce byly započaty roku 1910 a protáhly se s četnými přestávkami na několik desetiletí. V současnosti jsou v tomto impozantním hradu výstavní prostory se vstupní historickou expozicí.