Vysoký Chlumec


   Hrad se vypíná na vysokém kopci jihozápadně od středočeských Sedlčan.

   Zdejší gotický hrad koupili roku 1474 Lobkovicové a řízením osudu se stalo, že ho vlastnili neuvěřitelně dlouhých 474 let, třebaže snad možno odečíst tříleté období po roce 1618, kdy čeští stavové vypověděli majitele panství ze země. Mnohem delší (42 let) bylo období po roce 1948, kdy objekt zkonfiskovali komunisté. Vysoký Chlumec jako jeden z nemnoha českých hradů bez vážné újmy přečkal třicetiletou válku, dokonce ještě před jejím koncem začal být raně barokně upravován.
  Hrad je v současnosti soukromým majetkem. V roce 2003 nebyl přístupný veřejnosti.