Jihlava
Informační centrum, Masarykovo nám. 19, Jihlava
Tel. 567 308 034, příp. 567 311 927


   Po nálezu stříbrné rudy v roce 1238 nastal prudký rozvoj předtím nevýznamné osady Jihlava, která se během dvaceti let stala významným městem. V této době vznikaly nejvýznamnější jihlavské stavební památky, například minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dominikánský areál s kostelem sv. Kříže a farní kostel sv. Jakuba Většího. Dodatečně k nim přibyl na náměstí kostel sv. Ignáce, který vidíme na snímku.
   Bohaté město chránily hradby, jejichž velikost můžeme posoudit i v současnosti. Dochovala se rovněž gotická, v horní části renesančně upravená městská brána. Pozoruhodné jsou jihlavské katakomby. Rodiny s dětmi také hojně navštěvují místní zoologickou zahradu.