Kyjov
Informační centrum Kyjov, 697 01 Kyjov
Tel. 518 611 711
e-mail: region@region-kyjov.cz


   První písemná zpráva o Kyjově pochází z r. 1126, ale území, kde se město v současné době rozkládá, bylo osídleno již v pravěku. Nyní má Kyjov 12.690 obyvatel a díky své poloze se stal spádovým městem celého okresu. Pro Kyjov je charakteristický stále živý folklór s nejstarším folklorním festivalem v českých zemích Slovácký rok v Kyjově, konaný již od r. 1921. Kyjovskému náměstí dominuje radnice. Byla vystavěná italskými staviteli v letech 1561-1562 v renesančním slohu s trojím klenutím nad sebou, plochou střechou a vysokou věží. Hodiny na radniční věži instaloval v roce 1903 místní hodinář. V radnici nyní sídlí MÚ Kyjov a Městská policie. Turisté jistě ve městě ocení vinotéku, lidovou jizbu, houslařskou dílnu, ubytování různých kategorií, hojnost stravovacích zařízení, koupaliště s přilehlým parkem, kino, dům kultury, okolní přírodu ve Ždánickém lese i v Chřibech, vinnou cyklotrasu ...

Kyjov

   VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
   Zámeček, nejstarší dochovaná budova v Kyjově, byl postaven kolem roku 1540 tehdejším majitelem Kyjova Janem Kunou z Kunštátu. Původní podobu si zachoval až do roku 1911, kdy byl poprvé rekonstruován a opatřen sgrafity Jano Köhlera. Od roku 1928 zde působí Vlastivědné muzeum. Nabízí 4 expozice a to: archeologickou, národopisnou, historickou a přírodovědnou. Během roku se stálá expozice doplňuje výstavami.

Kaple sv. Martina

   KAPLE SV. MARTINA
   Jako krásná kulisa se vypíná nad "Zámečkem". Na jejím místě původně stával farní kostel sv. Martina. Kostel v roce 1638 vyhořel , byl přestavěn a jako farní kostel sloužil do roku 1784, kdy byl přeměněn na vojenské skladiště. Roku 1807 opět vyhořel a na jeho troskách byla vystavěna hřbitovní kaple sv. Josefa. Ze starého kostela se dochovala pouze věž se zvonicí. V roce 1994 přesvěcen na původní název sv. Martina.

Kyjovský kroj

   SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ
   Nejstarší folklorní festival v českých zemích Slovácký rok se koná každé 4 roky, s malými přestávkami, již od roku 1921. Národopisná slavnost Slovácký rok v Kyjově je významným kulturním jevem českého folklorního hnutí tohoto století, přesahující hranice kyjovského zeměpisného i národopisného regionu. Slavnost a její pravidelné pořádání přineslo citově motivující poznání toho, na co v našem kraji můžeme být a jsme právem hrdí. Je to náš kroj, naše lidová písnička, hudba a tanec, naše mluva, prostě naše kultura. Kyjovský kroj bývá považován za nejkrásnější na světě a v minulosti byl často povyšován na kroj národní. O dobrou pověst doma i v zahraničí se zasloužily četné cimbálové muziky, dechové hudby, soubory a slovácké krúžky.