Litoměřice
Informační centrum, Mírové nám., 412 01 Litoměřice
Tel. 416 732 440
WWW stránky


   V úrodné kotlině na úpatí Českého středohoří se zvedá od břehů Labe město Litoměřice, které patří k nejkrásnějším městům severních Čech. Současnému městu předcházelo již v 9. století slovanské hradiště, vystřídané později přemyslovským hradem, jehož součástí se stala asi roku 1058 románská bazilika sv. Štěpána, vystřídaná stejnojmenným gotickým kostelem a po roce 1670 honosnou barokní katedrálou, propojenou můstkem s elegantní vysokou věží.
   V samotném centru města nalezneme kostely gotického původu, renesanční měšťanské domy i pozdější barokní výstavbu. Stavení zde mívají staré sklepy, které se někdy nachází i ve více vrstvách nad sebou. Část tohoto podzemí je upravena a zpřístupněna veřejnosti.

  

   Mezi domy na náměstí nelze přehlédnout pěknou renesanční radnici, jejíž spodní část prozrazuje gotický původ budovy. Dnes je v ní muzeum, z jehož bohatých sbírek vyniká "Litoměřický graduál" z počátku 16. století. Dominantou náměstí je mohutná městská věž na kterou těsně navazuje kostel Všech svatých s důstojným barokním štítem. Barokní umění je v centru města zastoupeno také kašnou a morovým sloupem. Krásnou renesanční výzdobou fasády se honosí dům U černého orla. Na měšťanském domě zvaném Kalich zaujme každého jeho věž, jejíž nezvyklé zakončení dalo domu jméno.