Ostrava
Městské informační centrum, o.p.s., Nádražní 7/686, 702 00 Ostrava
Tel. 596 123 913


   Významné hospodářské centrum a třetí největší město České republiky. Současná podoba města vznikala postupně v 19. a 20 století. Těžba uhlí a hutnictví vytvořilo základy pro rozvoj průmyslu. Doly, hutě, železárny, strojírny, chemický průmysl a železnice nabízely desetitisíce pracovních příležitostí. Se současným útlumem těžkého průmyslu přichází nejistota a obavy z budoucnosti.
   Město však žije dál, reaguje na nové skutečnosti a proměňuje se. Dnes má asi 330 tisíc obyvatel. Najít zde historické památky starší než dvě století dá trochu práci, ale podaří se to. Například městské muzeum je umístěno v bývalé radnici, založené jako renesanční stavba po polovině 16. století.