Praha
Informační centrum, 5.května 18, Praha
Tel. 241 404 483


   Již více než tisíc let je Praha centrem Čech. Pokud srovnáme současnou Prahu s jinými evropskými velkoměsty, hned na první pohled zřetelně vystupuje skutečnost, že v Praze se v míře jinde nevídané dochovala nádherná barokní, renesanční i gotická architektura. Je tomu především proto, že v historii Prahy existují dlouhá šťastná období rozvoje a naproti tomu se Prahy dotklo jen několik válečných nebo jiných událostí, které mohly původní urbanistiku města ničit.    Pro město na Vltavě byla asi největším přínosem vláda krále Karla IV., který položil svými prozíravými koncepcemi solidní základy k rozvoji města a to jak z pohledu hospodářského, tak i politického. Prahu rovněž nepostihly zásadní přestavby velkých evropských měst, tak běžné v 19. století a pokračujícím z různých důvodů někdy až do současnosti. Díky tomu, že Praha nebyla hlavním městem habsburské říše, nevěnovali jí členové vládnoucí dynastie takovou pozornost, jako například Vídni.


   Domy z 18. a 19. století, v jiných evropských městech přestavované, zůstaly v Praze většinou ve své původní podobě. Významnější stavební úpravy se naštěstí vyhnuly i většině ostatních historických památek. I proto může Praha stále udivovat návštěvníky počtem a zachovalostí svých kostelů, paláců, klášterů a vlastně všech starobylých domů, stojících ještě dnes na místech svých středověkých předchůdců. Karlův most - Již v roce 1170 spojil oba vltavské břehy most zvaný Juditin, který vydržel až do roku 1342, kdy ho zničila povodeň. Nový most založil císař Karel IV. roku 1357, dílo o šestnácti obloucích postavila svatováclavská huť pod vedením Petra Parléře a dokončila jej ještě za života zakladatele. Mezi léty 1683-1720 vyzdobili most třiceti sousošími přední sochaři českého baroka: Ferdinand M. Brokof, Matyáš B. Braun, Matěj V. Jäckel, Jan O. Mayer a další.


   Hlavnímu pražskému náměstí - Václavskému - vévodí monumentální novorenesanční budova Národního muzea, postavená v letech 1885-1890 podle plánu Josefa Schlulze. Budova má obdélnou uzavřenou dispozici se dvěma vnitřními nádvořími, oddělenými navzájem příčným křídlem se schodišťovou halou. Tematika vnitřní výzdoby je ideově spjata s národním programem. Těsně u vchodu Maudrovy sochy Historie a Přírodní vědy symbolizují hlavní zaměření muzea (sbírky historické a přírodní). Z interiérů vyniká programovou výzdobou centrálně umístěný Panteon (na snímku) s nástěnnými malbami Františka Ženíška, Václava Brožíka a Vojtěcha Hynaise, které zobrazují nejslavnější období českých dějin.