Ústí nad Orlicí
Informační centrum Ústí nad Orlicí
Tel. 465 514 272


   Ústí nad Orlicí leží v malebném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 349 metrů. Město vzniklo ve druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. ze staré slovanské osady Oustí. Má ušlechtilé starobylé náměstí s podloubími a mnoho typických starých domů. Převážná většina obyvatel města a okolních obcí se v minulosti živila zemědělstvím a domácím tkalcováním. Rozmach továrenského textilního průmyslu a strojírenské výroby nastal v polovině 19. století v souvislosti se stavbou železnice z Olomouce do Prahy. Současný průmysl na tyto tradice navazuje.