Budišov
Zámek Budišov, 675 03 Budišov u Třebíče
Tel. 568 875 198, příp. Moravské zemské muzeum Brno - 542 321 205
e-mail: program@mzm.cz


   Zámek stojí na místě původní tvrze ze 13. století, přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní sídlo ve 20. letech 18. století za hrabat Paarů. V téže době byl v jeho okolí zřízen park s bohatou sochařskou výzdobou. Objekt spravuje od roku 1972 Moravské zemské muzeum v Brně, které zde zpřístupnilo zoologický depozitář přibližující kolekce ptáků, savců, ryb a obojživelníků, doplněný loveckými trofejemi z Afriky, Asie a Kanady.