Čechy pod Kosířem
Zámek Čechy pod Kosířem, 798 58 Čechy pod Kosířem
nebo Muzeum Prostějovska, nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Tel. 582 373 717, 582 330 991, 582 373 724


   Dnešní zámek se rozkládá na místě středověké vodní tvrze, vystřídané renesančním zámečkem a počátkem 18. století, za kněžny Terezie z Liechtenštejna, barokním zámkem. Barokní stavba byla v roce 1839 zbourána a na jejím místě byl za čtyři roky postaven jednopatrový čtyřkřídlý zámek, doplněný samostatným pavilónem a novogotickou rozhlednou. Později ještě přibyl novogotický skleník.
   Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici věnovanou malíři Josefu Mánesovi. K zámku neodmyslitelně patří rozlehlý a hodnotný park, obohacený ve druhé polovině 19. století mnoha exotickými stromy.