Chanovice


   Vesnice Chanovice - se zámkem - se nachází severně od Horažďovic.

   Stávala zde tvrz, ale současný zámek má svého předchůdce v barokním objektu, přestavěného rodinou Becherů. Výrobek pojmenovaný po této rodině je velmi známý i v současnosti. Becherové vlastnili zámek od roku 1811 a pozornost věnovali i jeho okolí. Důkazem toho jsou ještě i dnes vodní nádrže a gloriet z 19. století.
   Zámecké interiéry jsou přístupné veřejnosti po předchozím objednání.