Choltice
Adresa: Vlastivědné muzeum Choltice, 533 61 Choltice. Tel. 466 972 200


   Umístění: jihozápadně od Pardubic.

   Dnešní barokní zámek - stojí na místě zbořeného renesančního objektu - vznikal mezi lety 1683 - 1695.
   Interiéry s vlastivědnou expozicí jsou přístupné po předchozím objednání. V přízemí restaurace v historických interiérech.