Chrast
Městské muzeum, Náměstí 1, 538 51 Chrast
Tel. 469 667 194


   Původní renesanční zámek nechal vystavět Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka mezi lety 1579 až 1605. Od druhé poloviny 17. století využívali objekt královéhradečtí biskupové jako svou letní rezidenci. V době baroka rozšířili zámek o severní křídlo se zámeckou kaplí, na jejíž podobě se podílel architekt Giovanni Santini - Aichl, autor význačných církevních staveb doby baroka (kaple na Zelené Hoře, poutní chrám ve Křtinech a jiné).
   V současnosti v zámku sídlí městský úřad, knihovna a muzeum. V něm si mohou návštěvníci prohlédnout stálé expozice o historii regionu, paleontologii a geologii. Jsou zde ukázky zaniklých řemesel a část prostor je věnována významným osobnostem zdejšího kraje.