Chudenice
Zámek Chudenice, U Černínského zámku 1, 340 14 Chudenice.
Telefon: 376 398 100, 603 47 37 37
e-mail: ou@chudenice.jz.cz

Zámek Chudenice

   Na místě dnešního zámku stála tvrz patrně již na počátku 14. století. Na konci století následujícího byla upravena podle nových fortifikačních pravidel. Roku 1564 ji při dělení czerninského majetku získal Humprecht Czernin, který nechal staré rodové sídlo na konci 16. století renesančně přestavět. Poslední úpravou, která dala zámku dnešní vzhled, prošel objekt kolem roku 1776, kdy byl přestavěn na příkaz Prokopa Vojtěcha Czernina architektem Karlem Ballingem.

Velká jídelna  Malá jídelna

   Zámecká expozice je řešena jako památník staré české šlechtické rodiny Czerninů z Chudenic. Její jádro tvoří vzácně dochovaný rodinný mobiliář z tzv. nového zámku v Chudenicích, doplněný o několik mobilií zapůjčených z jiných czerninských fondů.

Expozice řemesel

   Expozice muzejní je zaměřena zejména na významné rodáky Chudenicka (básník a spisovatel Jaroslav Kvapil, entomolog prof. Jan Roubal, generál Pešek aj.). Dále je zde zastoupena expozice řemesel přírody, archeologie atd.