Děčín
Zámek Děčín, Zámek 1, 405 01 Děčín
Tel. 412 518 905
e-mail: mesto@mudecin.cz


   Původně hrad vládnoucích Přemyslovců získali po roce 1305 na asi 200 let Vartemberkové, které v Děčíně vystřídal Mikuláš Trčka z Lípy a po něm saští Salhausenové. Kolem roku 1573, za rytířů z Bünau, byl hrad přestavěn na zámek. Roku 1628 koupil Děčín císařský plukovník Kryštof Šimon Thun, jehož potomci vlastnili děčínský zámek až do roku 1932. V průběhu těchto tří staletí Thunové děčínský zámek dvakrát přestavěli, nejprve barokně a podruhé na konci 18. století, kdy již Děčín přestal být zemskou pevností. Velké škody způsobil zámku dlouhodobý pobyt vojáků, především po roce 1968.
   V současnosti město Děčín postupně obnovuje celý areál, který je však přitom zpřístupněný návštěvníkům. Nejzajímavější částí celého areálu je zřejmě jeho zahrada, zvaná Růžová, rozkládající se na skalní terase. Obsahuje zdobnou zahradní architekturu z doby baroka. Protáhlý tvar zahrady ukončuje na západě sala terrena a na druhé straně vznosný dvoupatrový gloriet. Ojedinělý je také již samotný vstup do areálu, který je tvořen tzv. Dlouhou jízdou (292 x 10 m), lemovanou zdmi až 7,5 metrů vysokými, členěnými po obou stranách 64 slepými arkádami. Jedno patro východního křídla využívá pro své expozice okresní muzeum, v sále bývalé zámecké zbrojnice lze navštívit výstavu dřevěných loutek.