Fryštát
Zámek Fryštát, Masarykovo nám. 1, 733 24 Karviná
Tel. 596 318 381

Zámek Fryštát

  Jednou z dominant historického centra města Karviná je empírový zámek Fryštát. Stojí v místech gotické tvrze těšínských Piastovců, nahrazené po požáru roku 1511 goticko - renesanční budovou. Ta v dalších obdobích několikrát pozměnila majitele i vzhled. Pro zámek nejvýznamnější období nastalo po roce 1792, kdy zdejší panství koupil hraběcí rod Larisch- Mönnichů. Poškozený barokní zámek se v dalších letech proměnil podle projektu opavského architekta Englische do empírové podoby. Přírodně krajinářský park, navazující na zámek, byl založen roku 1804, dnes má rozlohu 36 hektarů.

Zlatý sál   Dámský salon

  V 19. století všechny sály v zámku a v menší míře i ostatní interiéry získaly reprezentativní podobu. Ve fryštátském zámku si návštěvníci prohlédnou 18 místností, vybavených historickým nábytkem i částí původních sbírek ze 16. až 20. století. Jsou zde rovněž portréty některých majitelů zámku a různé předměty z oblasti uměleckého řemesla. Cenná je zámecká knihovna obsahující také vzácné rukopisy a prvotisky.