Hodonín


   Zámek je součástí stejnojmenného jihomoravského města.
Adresa: Zámek Hodonín, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín. Tel. 518 351 834

   Jedná se o velmi dávno obydlenou oblast. V dobách Přemyslovců ji chránilo hradiště, přestavěné již kolem roku 1240 na hrad. Současný zámek sice nestojí přesně na jeho místě, ale také býval sídlem vrchnosti. Zámek v Hodoníně vznikl kolem roku 1642, jeho dnešní podoba je však barokní (1746).
   Uvnitř si návštěvníci mohou prohlédnout několik zámeckých interiérů a expozici o T. G. Masarykovi, který se v Hodoníně narodil.